Bireysel Danışmanlık

Bireysel psikoterapi

Dengeli Yaşam Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde bireysel terapiler duygu odaklı çalışmalarla ilerlemektedir. Bireysel terapideki öncelikli amacımız, kişinin bozulan iç huzurunu yerine getirmek için sebepleri bulmak daha sonra da o hedefler üzerinde ayrıntılı bir çalışma yaparak gerçekleşmektedir. Seanslarda danışanların öncelikle ayrıntılı bir ruhsal tablosunu çıkarırız. Burada amaç problemin nereden kaynaklandığını bulmaktır. Nasıl ki bitmeyen bir öksürükte hastaneye gidersiniz ve röntgen çekerler, işte biz de seanslarımızda öncelikle ruhsal röntgeni çekeriz.
Bireysel terapide amaçlarımızdan diğeri danışanın kontrolünü kendisi ele alabildiği bir hayatı yaşamalarına olanak sağlamaktır. Eğer kişinin iç huzuru dış dünyadaki herhangi bir kişi ya da nesneye çok bağlı ise bu bağımlı bir yaşam demektir. Terapötik görüşmelerde kişinin duygusal olarak özgür bir yaşam sürdürmesi için çalışılır. Kendi hayatının kontrolünü eline alması, problemlerde alternatif çözümler üretebilmesi, başkalarını suçlamadan onları anlama yoluna gidebilmesi için çalışılır. Danışanlarımızın kendilerini sıkışmış hissettikleri konularda daha rahat çözüm bulabilmesi, hayatlarında olumlu değişiklikler yapabilmesi için duygu odaklı bir psikoterapi yöntemi sürdürürüz.
Kişi aşağıdaki sorunları yaşıyorsa psikolojik destek alması tavsiye edilir:

-Kontrol edilemeyen öfke
-Uyku problemi
-Yemek problemi( aşırı ya da çok az yemek)
-Yakın ilişki kuramama
-Bağımlı ilişkiler
-Terk edilme endişesi
-Aşırı hata yapma endişesi
-Sevilmeme-beğenilmeme endişesi
-Özgüven problemi
-İş ya da özel ilişkilerinde çok fazla problem yaşama
-Aşırı stres
-Cinsel problemler

Dengeli Yaşam Psikoloji Bireysel Danışmanlık Hizmetlerimiz

-Depresyon
-Panik atak
-Öfke kontrol
-Borderline kişilik
-Narsistik kişilik
-Obsesif kompülsif bozukluk( takıntılar)
-Fobiler
-Sosyal fobi
-Kişisel gelişim
-Obezite, yeme bozuklukları
-Hamile ve lohusa depresyonu
-Tıbbi nedene bağlı olmayan fiziksel hastalıklar
-Cinsel problemler
-Cinsel travmalar
-Kaygı bozuklukları
-Yas terapisi
-Sürekli geçmeyen huzursuzluk, sıkıntı, endişe
-Hayır diyememe
-Sıkışmışlık hissi